تصویر امروز ناسا نمایی مادون قرمز از ستاره درخشان Wolf-Rayet 124 را نشان می دهد.

تصویر روز توسط ناسا: ستاره ای درخشان که توسط جیمز وب دیده می شود

الگوی پرتو شش ضلعی قابل توجه تصاویری از ستارگان ثبت شده توسط 18 آینه شش ضلعی تلسکوپ فضایی جیمز وب را مشخص می کند.

امروز در تصویر ناسا چه می بینیم؟

تصویر امروز ناسا نمایی مادون قرمز از ستاره درخشان Wolf-Rayet 124 را نشان می دهد که توسط بادهای ستاره ای قوی و گوشته های در حال گسترش گاز و غبار داغ هدایت می شود. این ستاره با جرمی بیش از 30 برابر خورشید در فاصله 15000 سال نوری از صورت فلکی شمالی پیکان قرار دارد.

سحابی متلاطم این ستاره، که به ندرت در یک فاز کوتاه دیده می شود، از تکامل ستارگان پرجرم در کهکشان راه شیری شکل گرفته است و حدود شش سال نوری وسعت دارد.

این نشان دهنده مرگ قریب الوقوع ستاره WR 124 در یک انفجار ابرنواختری است. بقایای بین ستاره ای تشکیل شده در سحابی در حال انبساط بر شکل گیری ستاره برای نسل های آینده تأثیر می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید