اینتل اخراج کارکنان خود را در سه ماهه چهارم سال 2022 تایید کرد تا هزینه های شرکت را کاهش دهد

دیدگاهتان را بنویسید