حذف شماره گذاری خودرو در مناطق آزاد از دستور کار دولت.

خودروهای منطقه آزاد

سال گذشته دولت سیزدهم مصوبه ثبت نام خودروهای مناطق آزاد را ارائه کرد. هدف از این مصوبه معرفی خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور بود. با این حال، این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا شورای تطبیق مصوبات مجلس به این مصوبه اعتراض کرد و به همین دلیل شماره گذاری خودروها در مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.

این خبر را سخنگوی دولت در سی ام فروردین 1402 هجری قمری اعلام کرد. همانطور که گفته شد هدف از این تجارت واردات خودروهای خارجی فرسوده از مناطق آزاد کشور بوده است. بر اساس ادعای دولت، این امر باعث می شود خودروهای فرسوده خارجی بدون تبادل ارز و معامله در بازار وارد کشور شوند.

بدون شک شماره گذاری خودروها در منطقه آزاد و ورود به بازار با پلاک ملی تا حدودی قیمت های غیر منطقی خودروها در ایران را آرام می کند. این در حالی است که خودروهای مناطق آزاد قادر به تامین تمامی نیازهای بازار ایران نیستند و همچنان نیاز به واردات خودرو از مبادی دیگر وجود دارد. خودروهای قدیمی در مناطق آزاد نیز باید با محصولات جدید خارجی جایگزین شوند. این کار مستلزم تخصیص ارز است بنابراین مشکل مبادله ارز در حوزه واردات خودروهای فرسوده با پلاک خودرو در مناطق آزاد حل نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید